phone טלפון: 09-7676633
strip
רחוב התמר 75 מושב נווה ימין (ליד כפר סבא)
טלפון: 09-7676633
פקס: 09-7674251
אימייל:trip4X4atv@gmail.com
רחוב התמר 75 מושב נווה ימין (ליד כפר סבא)
טלפון: 09-7676633
צור קשר
טלפון 09-7676633